• svetovanje
 • ureditev dokumentacije
 • objava osmrtnic v javnih medijih
 • prevoz s kraja smrti na dom (tako v Sloveniji kot v tujini)
 • poslovitev pred upepelitvijo
 • priprava poslovilne vežice
 • prevoz v mrliško vežico, na upepelitev
 • sprejem naročil in dostava cvetja
 • organizacija pogrebne svečanosti
 • pogrebno moštvo
 • povečava fotografije pokojnega
 • fotografiranje in snemanje pogreba
 • naročilo pevcev in trobente
 • ozvočenje pri pogrebu
 • izkop in priprava groba
 • izkopi žarnih in klasičnih jam
 • urejanje pokopališča in grobov
 • dekoracija groba
 • prva ureditev groba (odvoz odvečne zemlje in rož)
 • kamnoseška dela
 • klesanje in zlatenje črk
 • prekopi
 • prodaja pogrebne opreme
 • vzdrževanje mrliških vežic
 • vodenje katastra grobov