Ureditev dokumentacije

Ob srečanju z vami izpišemo vse potrebne obrazce za ureditev dokumentacije za pogreb, kot so:

  • mrliški listi na matičnem uradu,
  • potrdilo za pokop na določenem pokopališču.

V primeru pokopa v tujini
Poleg osnovne dokumentacije uredimo še:

  • celotno dokumentacijo in dovoljenja na diplomatsko-konzularnih predstavništvih
  • posredujemo potrdilo za pokop na določenem pokopališču v tujini
  • v primeru prevoza izven EU uredimo dokumente za letalski prevoz
  • uredimo čarterski polet, rezervacijo poleta
  • pred prevozom izven Slovenije uredimo dokumentacijo na inšpekcijskih služba.

Prevoz in ureditev pokojnika

Po potrebi pokojnika prepeljemo iz katerega koli kraja v Sloveniji ali po svetu v njegov domači kraj. Imamo dolgoletne izkušnje in lahko zagotovimo, da bo pokojnik prepeljan na želeno lokacijo hitro ter brez zapletov in nepotrebnih stroškov. Pokojnika tudi uredimo v ustrezna oblačila.

Poslovitev pred upepelitvijo
Kadar smrt ne nastopi doma in se svojci želijo še zadnjič posloviti od pokojnika pred upepelitvijo, uredimo poslovitev pred upepelitvijo.


Upepelitev

Je vrsta pogreba, kjer se pokojnika v krsti ne položi v grob, temveč se upepeli v posebnih krematorijskih pečeh. Upepelitev opravljata ljubljanski in mariborski krematorij. Preteči mora najmanj 36 ur od nastopa smrti. Upepelitev se opravi na podlagi listine o prijavi smrti ter po preveritvi vzroka smrti. To stori oseba, pooblaščena s strani mrliško-pregledne službe.


Raztros pepela v morju
Naše podjetje v sodelovanju s pogrebno službo Komunale Koper d.o.o. omogoča raztros pepela pokojnika v morje. Po dogovoru z žalujočimi pripravimo pisno vlogo ter uredimo vse ostale formalnosti, potrebne za izvedbo raztrosa pepela v morje. Raztros pepela se opravlja ob določenih dnevih, in sicer na pomolu v Valdoltri s pričetkom ob 8. uri zjutraj. Pri slovesnosti je lahko udeleženih do 30 ljudi. V kolikor je na dan raztrosa vreme vetrovno, kar onemogoča miren raztros pepela, se raztros opravi dan kasneje ali po dogovoru z ladjarjem in žalujočimi.


Raztros pepela na pokopališču

Določena pokopališča, med njimi tudi pokopališče Domžale, nudijo raztros pepela pokojnika na zelenici oziroma prostoru, namenjenemu samo za to. Pogrebni obred in protokol ostaja identičen, vendar se namesto položitve žare v grob opravi raztros pepela na zelenici.


Raztros pepela drugje
Za svojce, ki se želijo od svojih najbližjih posloviti zunaj pokopališča, pridobimo dovoljenje, ki ga izda upravna enota krajevno pristojnega občinskega upravnega organa. Svojci preminulega nam morajo podati pisno vlogo z osebnimi podatki pokojnika, vsa preostala potrebna dovoljenja pridobimo mi. Po pridobljeni dokumentaciji opravimo raztros pepela v terminu, ki ga določimo na vašo željo.

Objava osmrtnic
Glede na vaše želje sestavimo osmrtnice in jih objavimo na radiu in v časopisu.
Osmrtnice objavljamo na Radiu Slovenija, teletekstu RTV, radiu Ognjišče, v časopisu Delo in časopisu Dnevnik.


Pevci, trobentač, govornik, fotograf …

Na željo svojcev na pogrebu organiziramo tudi pevce, trobentača, govornika, fotografa.
Nemalokrat je želja svojcev, da se za pogreb sestavi govor. Imamo svojega govornika, ki sestavi govor in ga med pogrebnim obredom tudi prebere. Lahko pa tudi samo prebere govor, ki ga je napisal kdo od svojcev.


Žalno cvetje
V sodelovanju z več cvetličarnami vam uredimo in dostavimo žalne aranžmaje različnih oblik. Vsi aranžmaji so iz svežega in kvalitetnega cvetja in so modernih oblik in različnih barvnih kombinacij.

Ekshumacija
Ekshumacija je izkop ostankov umrle osebe. Opravimo jo na zahtevo in soglasje ožjega člana družine pokojnika ter upravne enote, kjer se pokopališče nahaja.