Ob izgubi bližnjega v tujini vam nudimo mednarodni prevoz pokojnika v želeno državo brez zapletov in dodatnih stroškov.

Uredimo naslednje dokumente:

  • uredimo in pridobimo celotno dokumentacijo ter dovoljenja na konzularnih predstavništvih v Sloveniji ali tujini
  • uredimo in pridobimo dokumentacijo, ki je potrebna za carinsko plombiranje
  • pripravimo pogrebno opremo, ki je potrebna za mednarodni prevoz preminulih oseb
  • pokojnika prepeljemo iz katere koli države v katero koli državo EU ali izven nje
  • nudimo najhitrejši in cenejši kopenski ali zračni mednarodni prevoz pokojnikov
  • ponujamo možnost balzamiranje pokojnikov

Naše sodelovanje z veleposlaništvi:
Dokumentacijo uredimo in pridobimo v sodelovanju z veleposlaništvi v Sloveniji in tujini.